Kontakt

Ukus commerce

Adresa: Stanimira Ralovića 10, Gornji Milanovac

Fiksni: 032/700-962, 032/700-302

Mobilini: 063/606-788, 063/803-54-70

Email: jelena.ukus@gmail.com